Περιγραφή Προϊόντος

XEIΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΗ WIRELESS ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑ∆ΕΝΑΣ