Περιγραφή Προϊόντος

BΡΑΧΙΟΝΑΣ ΦΛΑΠΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ (ΖΕΥΓΟΣ)