Περιγραφή Προϊόντος

ANOΔΙΟ SELVA HP25-40 2500065 L40 x H 49mm