Περιγραφή Προϊόντος

AΓΚΥΡΑ ΤΥΠΟΥ BRUCE INOX SS316