Περιγραφή Προϊόντος

∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ 4 LPM