Περιγραφή Προϊόντος

ΦΙΛΤΡΟ ΠΡΕΣΤΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ