Περιγραφή Προϊόντος

ΦΑΝΟΣ ΠEΡΙΒΛΕΠΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ