Περιγραφή Προϊόντος

ΦΑΝΟΣ ΠΛΑΙΝΟΣ LED MAYΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ (ΖΕΥΓΟΣ)