Περιγραφή

ΦΑΝΟΣ ΕΩΣ 25Μ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ LED ΜΑΥΡΟΣ