Περιγραφή Προϊόντος

ΦΑΝΟΣ ΕΩΣ 25Μ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ LED ΜΑΥΡΟΣ