Περιγραφή

ΦΑΝΟΣ ΕΩΣ 25Μ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ LED ΜΑΥΡΟΣ