Περιγραφή

14.050B ΦΑΝΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΕΩΣ 20 mt LED MAYΡΟΣ

14.050A ΦΑΝΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΕΩΣ 20 mt LED ΛEYKOΣ