Περιγραφή Προϊόντος

Ταχύτητες: Έως 32 κόμβους

Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση. Εφ’ όσον είναι απαραίτητο αραιώνουμε έως 5% με Eumaria Thinner 200

Τρόπος Εφαρμογής: Με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless

Απόδοση: 8 – 10 m2 / L