Περιγραφή Προϊόντος

Ταχύτητες: Άνω των 30 κόμβων
Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση. Εφ’ όσον είναι απαραίτητο αραιώνουμε έως 5% με Eumaria Thinner 200
Τρόπος Εφαρμογής: Με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless
Απόδοση: 8 – 10 m2/ L