Περιγραφή Προϊόντος

ΣΩΣΙΒΙΟ ΦΟΥΣΚΩΤΟ ISO 150Ν AUTO/MANUAL ΜΕ ΚΡΙΚΟ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ