Περιγραφή Προϊόντος

ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ ∆ΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ