Περιγραφή Προϊόντος

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΕΥΚΗ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ