Περιγραφή Προϊόντος

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΦΟΡΗΤΟ 8,5 LPM 100PSI