Περιγραφή Προϊόντος

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 11,6 LPM 70PSI