Περιγραφή Προϊόντος

ΣΠΑΣΤΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΕΝΤΑΣ (ΖΕΥΓΟΣ)