Περιγραφή Προϊόντος

95.066 ΣΙΦΩΝΙ ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ 25mm

95.067 ΣΙΦΩΝΙ ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ 38mm