Περιγραφή Προϊόντος

ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΛΑΠΣ (ΖΕΥΓΟΣ)