Περιγραφή Προϊόντος

ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ 10.688