Περιγραφή Προϊόντος

ΡΑΚΟΡ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ 19mm ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ