Περιγραφή Προϊόντος

ΠΟΡΠΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΩΣΙΒΙΟΥ Β.Τ. 40mm ISO12402