Περιγραφή Προϊόντος

ΠΙΝΑΚΑΣ ITAΛΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜAΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 6 ΘΕΣΕΩΝ 4 ΟΝ-ΟFF+1 (ON)-OFF +1 ON-OFF-ON H 190 x 140mm