Περιγραφή Προϊόντος

ΠΑΣΑΡΕΛΑ ΜΕ ΤΕΑΚ ΣΠΑΣΤΗ L250xW37cm 18kg