Περιγραφή Προϊόντος

ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ