Περιγραφή Προϊόντος

ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΜΕ ΑΛΛΕΝ