Περιγραφή Προϊόντος

ΜΠΡΕΛΟΚ ΣΩΣΙΒΙΟ ΚΛΕΙΔΙΩΝ (∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ)