Περιγραφή Προϊόντος

ΜΕΤΡΗΤΗΣ (ΤΡΙΜ) ΗΛΕΚΤΡΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΦΛΑΠΣ ΜΕ ΤΡΙΜΟΜΕΤΡΟ