Περιγραφή Προϊόντος

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ