Περιγραφή Προϊόντος

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΝΕΡΟΥ-240/33 Ω