Περιγραφή Προϊόντος

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΝΕΡΟΥ-10/180 Ω