Περιγραφή Προϊόντος

ΛΥΧΝΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ LED ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΕΠΙΠΛΕΟΥΣΑ