Περιγραφή Προϊόντος

ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ ΕΝΩΣΗΣ 32 έως 60 mm