Περιγραφή Προϊόντος

ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ ΕΝΩΣΗΣ 13 έως 38 mm