Περιγραφή Προϊόντος

ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΥΑΜΑΗΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ