Περιγραφή Προϊόντος

ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ , 3Χ2.5 ΜΑΥΡΟ, ISO 6722-1:2011 (Class B) 105°C, PVC 70°C, ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ