Περιγραφή Προϊόντος

ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ , 1Χ2.5 PVC,ISO6722-1:2011 (Class B) -40⁰C έως 105°C (<120⁰ C), ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ