Περιγραφή Προϊόντος

ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΣΕ ΑΛΜΠΟΥΡΟ (ΚΑΝΤΙΛΙΤΣΑ)