Περιγραφή Προϊόντος

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ (ACUMULATOR)