Περιγραφή Προϊόντος

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΦΛΑΠΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΣ (ΖΕΥΓΟΣ)