Περιγραφή Προϊόντος

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΦΛΑΠΣ (ΖΕΥΓΟΣ)