Περιγραφή Προϊόντος

Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση. Εφ’ όσον είναι απαραίτητο αραιώνουμε έως 10% με Eumaria Thinner 200
Τρόπος Εφαρμογής: Με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless
Απόδοση: 8 – 12 m2/ L