Περιγραφή Προϊόντος

ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΗ 8.3 LPM 30PSI 12V