Περιγραφή Προϊόντος

ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΗ 4,3 LPM 12V 35PSI