Περιγραφή Προϊόντος

ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΗ  26,5 lpm 60psi  ΜE ΣΥΣΤΗΜΑ BY-PASS