Περιγραφή Προϊόντος

ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 8 lt