Περιγραφή Προϊόντος

ΑΝΤΛΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 600GPH ΑΝΑ 15 min 19mm