Περιγραφή Προϊόντος

ΑΝΟΔΙΟ YAMAHA 40-85HPQ L51 x H14 x 8.5mm